Original Pastel
35 ½”w x 30 ½”h, Photo Only
Napa, California
Autumn 2012